Франц Улсын “ LEADER SEARCH ”ньөндөр технологи бүхий Гал түймэртэй тэмцэх болон Эрэн хайх, аврах ажиллагааны үед хэрэглэх өндөр технологи бүхий найдвэртай багаж хэрэгслийг үйлдвэрлэгч дэлхийн шилдэг компани юм.

Эрэн хайх & аврах ажиллагааны багийнханд зориулсан шинэ үеийн шинэлэг төхөөрөмж

Ø  LEADER Search

Ø  LEADER Cam

Ø  LEADER Hasty

Ø  LEADER Scan

Хөнгөн, авсаархан, хүнд ээлтэй эргономик дизайнаар бүтээгдсэн шинэ үеийн шинэлэг төхөөрөмж. Ямар ч түвшний хайгуулын ажилд өндөр үр дүн үзүүлнэ (түргэн хайлт, I түвшний хайлт, II түвшний хайлгуулын ажил гэх мэт). Барилга, байгууламжийн нуранга, хөрсний нуранга, цасан нурангад дарагдаж амь нас нь эрсдэх аюул учирсан хүмүүсийн байршлыг тогтооход тусална.