small-logo Дээд цэс (copy)

                            ЗӨӨВРИЙН МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА

Жин: Ойролцоогоор 35 кг, дугуй бэхэлсэн учраас таны гаранд ачаалал өгөхгүйбуюушуудчиржзөөвөрлөхболомжтой ба өөрийгөөоношлохтохиргоотойтуласаахүедавтоматаарбаруун, зүүнхаалганыхавтангууд, ЛЕДгэрлийнхэвийнажиллагаагшалгахаасгаднатухайнорчиндтохирсонажиллахдавтамжийнтохиргоогхийнэ.Дижитал дохио боловсруулах хяналтын системтэй. Мэдрэмжийн тохиргоог өөрсдийнхэрэгцээндтохирууланөөрчлөхболомжтой. Бүстусбүр 299°С-ийнмэдрэмжийнтүвшинтэй. ЛЕД анхааруулах дохионы гэрэл нь баруун болон зүүнхаалганыхүрээнүүдэдбайрлана.Хаалгаар орж гарч өнгөрсөн хүнийтоогавтоматаартоолохтохиргоотой. Мөнхэдэнудаадохиодуугарсныгтооцоолохавтоматтоолуурынсистемтэй.   Жижиг хэмжээний металлыг автоматаар хасах функцтэй. Дуу болон дижитал дохионы функц: Илрүүлэгчөөрөөрхэмжээтэйметаллыг илрүүлсэннөхцөлдметаллынхэмжээгдижиталдохиоболондуутдохиогоорялгажөгдөг. Ингэснээрямархэмжээтэйметаллбиетилэрснийгхялбартодорхойлохболомжтойболно.   Хөндлөнгийнинтерференцбуюунөлөөллөөссэргийлэхфункцтэйүнийбиед ямар нэгэн хор нөлөөгүй. ЖирэмсэнэмэгтэйчүүдметаллилрүүлэгчхаалгааророхгүйбайхыгзөвлөжбайнаМинажуулсан талбай, Засгийн газрын байгууламжууд, Цагдаагийн газар хэлтсүүд, Прокурорынгазрууд, Засанхүмүүжүүлэхгазрууд, Хилгаалийнбайгууллагууд, Онгоцны буудлууд, Гимназиуд, Үзэсгэлэн, Энтертайнменттөвүүд, ОлонхүнцугларсангазруудболонЭлектроник, үнэтэдлэл, зэрзэвсэг, зоосонмөнгөнийүйлдвэрүүдгэхмэт. Олон улсын гэрчилгээ : CE,ISO,ROHS,FCC,IEC,TUV,SGS

                            ЗӨӨВРИЙН МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА

Жин: Ойролцоогоор 35 кг, дугуй бэхэлсэн учраас таны гаранд ачаалал өгөхгүйбуюушуудчиржзөөвөрлөхболомжтой ба өөрийгөөоношлохтохиргоотойтуласаахүедавтоматаарбаруун, зүүнхаалганыхавтангууд, ЛЕДгэрлийнхэвийнажиллагаагшалгахаасгаднатухайнорчиндтохирсонажиллахдавтамжийнтохиргоогхийнэ.Дижитал дохио боловсруулах хяналтын системтэй. Мэдрэмжийн тохиргоог өөрсдийнхэрэгцээндтохирууланөөрчлөхболомжтой. Бүстусбүр 299°С-ийнмэдрэмжийнтүвшинтэй. ЛЕД анхааруулах дохионы гэрэл нь баруун болон зүүнхаалганыхүрээнүүдэдбайрлана.Хаалгаар орж гарч өнгөрсөн хүнийтоогавтоматаартоолохтохиргоотой. Мөнхэдэнудаадохиодуугарсныгтооцоолохавтоматтоолуурынсистемтэй.   Жижиг хэмжээний металлыг автоматаар хасах функцтэй. Дуу болон дижитал дохионы функц: Илрүүлэгчөөрөөрхэмжээтэйметаллыг илрүүлсэннөхцөлдметаллынхэмжээгдижиталдохиоболондуутдохиогоорялгажөгдөг. Ингэснээрямархэмжээтэйметаллбиетилэрснийгхялбартодорхойлохболомжтойболно.   Хөндлөнгийнинтерференцбуюунөлөөллөөссэргийлэхфункцтэйүнийбиед ямар нэгэн хор нөлөөгүй. ЖирэмсэнэмэгтэйчүүдметаллилрүүлэгчхаалгааророхгүйбайхыгзөвлөжбайнаМинажуулсан талбай, Засгийн газрын байгууламжууд, Цагдаагийн газар хэлтсүүд, Прокурорынгазрууд, Засанхүмүүжүүлэхгазрууд, Хилгаалийнбайгууллагууд, Онгоцны буудлууд, Гимназиуд, Үзэсгэлэн, Энтертайнменттөвүүд, ОлонхүнцугларсангазруудболонЭлектроник, үнэтэдлэл, зэрзэвсэг, зоосонмөнгөнийүйлдвэрүүдгэхмэт. Олон улсын гэрчилгээ : CE,ISO,ROHS,FCC,IEC,TUV,SGS

Техникийн үзүүлэлт

 

Загвар

XYT2101A8

Хаалганы гадна талын хэмжээ

2230*835*580 мм

 

Хаалганы дотор талын хэмжээ

1900*700*500 мм

 

Баглаа боодол

Модон хайрцаг

Цэвэр жин

65 кг

Нийт жин

70 кг

Илрүүлэлтхийхбүсийнтоо

бүс

Хүчдэл

AC90В~264В 50/60 Герц

Эрчим хүчнийзарцуулалт

20 В

Бүстусбүрийнмэдрэмжийнтүвшин

Түвшин: 0-255

Аюулгүйбайдлынтүвшин

Түвшин: 0-255

Ажиллах давтамж

К- 8K

Харьцангуй чийгшил

0 – 95 %

Ажиллах температур

-20ºC~+65ºCЗураг