small-logo Дээд цэс (copy)

       ХАМГААЛАЛТЫН МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА

                      XYT210LCD (8-16-24 zones )

                                  

 

Метал илэрүүлэгч тоон системийн хамгаалалтын хаалга нь олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглан хүний биед  зүүж эсвэл нууж байгаа төмөр болон төмөрийн хольцтой эд зүйлсийг илэрүүлэх ба таслан зогсоох тоон дохиололын системээр тоноглогдсон төхөөрөмж юм. Өндөр хамгаалалт болон мэдрэмтгий чанар, энгийн хэрэглээ, 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаа, дуут болон гэрлэн дохиолол,чанар ба бүтээмж өндөр зэрэг олон улсын бүх шаардлагуудыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн юм. Мэдрэмтгий  чанарыгтохируулах боломжтой бөгөөд дээд түвшиндээ цаасны хавчаарыгхүртэл илэрүүлээд зогсохгүй байршлыг тогтооно.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 

Цахилгаан гүйдэл: АС82-264 Вт/ 47,5-60 Грц

Хүчин чадал: <20В   Ажлын байрны орчин:  -20оС~+50оС

Савлагаа: 2 ширхэг хатуу цасан хайрцаг

Цэвэр жин: 65 кг

Стандарт : GB 15210-2003 болон Европын СЕ

Дотор талын хэмжээс: 2000/өндөр/х840/өргөн/х500мм/зуз/

Гадна талын хэмжээс: 2230 х 840 х 560 /зузаан/

 

 

       ХАМГААЛАЛТЫН МЕТАЛЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА

                      XYT210LCD (8-16-24 zones )

                                  

 

Метал илэрүүлэгч тоон системийн хамгаалалтын хаалга нь олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглан хүний биед  зүүж эсвэл нууж байгаа төмөр болон төмөрийн хольцтой эд зүйлсийг илэрүүлэх ба таслан зогсоох тоон дохиололын системээр тоноглогдсон төхөөрөмж юм. Өндөр хамгаалалт болон мэдрэмтгий чанар, энгийн хэрэглээ, 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаа, дуут болон гэрлэн дохиолол,чанар ба бүтээмж өндөр зэрэг олон улсын бүх шаардлагуудыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн юм. Мэдрэмтгий  чанарыгтохируулах боломжтой бөгөөд дээд түвшиндээ цаасны хавчаарыгхүртэл илэрүүлээд зогсохгүй байршлыг тогтооно.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 

Цахилгаан гүйдэл: АС82-264 Вт/ 47,5-60 Грц

Хүчин чадал: <20В   Ажлын байрны орчин:  -20оС~+50оС

Савлагаа: 2 ширхэг хатуу цасан хайрцаг

Цэвэр жин: 65 кг

Стандарт : GB 15210-2003 болон Европын СЕ

Дотор талын хэмжээс: 2000/өндөр/х840/өргөн/х500мм/зуз/

Гадна талын хэмжээс: 2230 х 840 х 560 /зузаан/

 

 

Зураг