EB 998 Үлээгч аппарат

   Tехникийн үзүүлэлт :

Нэршил

Үзүүлэлт

Загвар

EB 998

 

 Хөдөлгүүрийнтөрөл

Дан цилиндер  , 2 шатлалагаарын хөргөлт

Хамгийн их хүчинчадалкВт/Эрг/мин

    4.8 кв  /8500

Салхины эзэлхүүнм3/мин

 

                      36

ХөдөлгүүрийнэргэлтЭрг/мин

8500

Тосны хэрэглээг/kв·цаг

≤544

Дуу чимээdB(A)

101

Түлш

Бензин /тос  30:1

Жин : цэвэр /бохир

10,6

Oil Tank VolumeL

2.4

 

    

EB 998 Үлээгч аппарат

   Tехникийн үзүүлэлт :

Нэршил

Үзүүлэлт

Загвар

EB 998

 

 Хөдөлгүүрийнтөрөл

Дан цилиндер  , 2 шатлалагаарын хөргөлт

Хамгийн их хүчинчадалкВт/Эрг/мин

    4.8 кв  /8500

Салхины эзэлхүүнм3/мин

 

                      36

ХөдөлгүүрийнэргэлтЭрг/мин

8500

Тосны хэрэглээг/kв·цаг

≤544

Дуу чимээdB(A)

101

Түлш

Бензин /тос  30:1

Жин : цэвэр /бохир

10,6

Oil Tank VolumeL

2.4

 

Зураг