ГАЛ СӨНӨӨГЧИЙН МАЛГАЙ

                  ГАЛ СӨНӨӨГЧИЙН МАЛГАЙ

Үзүүлэлт

1. Малгайн гадна талын материал: Галд тэсвэртэй KEVLAR материалаар хийгдсэн. EN397 стандартын шаардлага хангасан.

2. Нүүрэн талын хамгаалалтын баг нь утаа болон үнс нүдэнд орохоос сэргийлдэг.

3. Малгайн хэмжээг өөрийн толгойн хэмжээнд тохируулан өөрчлөх боломжтой (52-64 см)

4. Эрүүний хамгаалалтын бүслүүрийг тохируулах боломжтой.

5. Аврах ажиллагааны үед гал сөнөөгчийн толгойн хэсгийг хамгаалж өгнө.

Зураг