No tabs to display

No tabs to display

BH-02 RAPID Нууц камер -Чагнах төхөөрөмж илрүүлэгч (2)

2.  Талбайн илрүүлэгч "BugHunter Профессионал" BH-02 RAPID


 

      

.                                                 


 
Сайжруулсан эх биетэй мэргэжлийн BH-02 төхөөрөмжийн шинэчлэгдсэн хувилбар. Ажлын давтамжийн маш өргөн цар хүрээ, суурилагдсан GSM-шүүгч зэрэг нь түүгээр аливаа тагнах төхөөрөмжийг маш үр ашигтай илрүүлэх бололцоо олгодог. Тус загвар нь өндөр мэдрэмтгий чанартай ба өргөн (48 дБ) динамик цар хүрээтэй юм. Ажлын давтамжийн цар хүрээ нь 30- 4500 Мгц байна.

Rapid загвар нь өөртөө GSM-шүүгч агуулж байдаг ба энэ нь түүнд эрчимтэй радио саадын нөхцөлд ч үр ашигтай ажиллах бололцоо олгодог. Мөн түүнчлэн тус багаж нь ажлын 3 горимуудтай: тоон/аналог чагнах төхөөрөмжийг хайх, хамгаалалт болон аналог төхөөрөмжийг гаргаж буй дуу авиагаар нь олох. Талбайн тоон илрүүлэгч "BugHunter Professional BH-02 Rapid" нь утасгүй чагнах төхөөрөмж, радиомикрофон, нууц утасгүй видеокамерууд, раци, ажиллаж байгаа гар утас, үүрэн холбоог дарагч зэрэг радио дамжуулах төхөөрөмжүүдийн ойрын зонд илрүүлэлт хийх зөөврийн хэрэгсэл юм. "BugHunter Professional BH-01" болон "BugHunter Professional BH-02" гэсэн урьдын загваруудаас ялгаатай нь тэрээр давтамжийн нэмэгдүүлсэн цар хүрээ (30-4500 Мгц) гэсэн том давуу талтай юм. Энэ нь төхөөрөмжийн илрүүлж байгаа чагнах төхөөрөмжүүдийн хүрээг тэлэх бололцоо олгодог.

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Ажлын давтамжийн цар хүрээ

30- 4500 МГц

Мэдрэмтгий чанар (925-960 ба 1805-1880 МГц давтамж орохгүй)

50 мВ/м-ээс багагүй

Динамик цар хүрээ

48 дБ-ээс багагүй

Ажлын горимууд

  • Чагнах төхөөрөмж хайх
  • Хамгаалалт;
  • Аналог төхөөрөмжийг олох.

Радио эфир тайван байгаа үед чагнах төхөөрөмжийг илрүүлэх зай

5-аас доошгүй метр

Тэжээл

2 ширхэг "ААА" хуруу зай

Хэрэглэх хамгийн дээд чадал

0,06 Вт-аас илүүгүй

Ажлын хэм

 -10 - +40°С

Гаднах хэмжээ

105х58х18,5 мм

Жин (тэжээлийн зайтай хамт)

90 г